Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas 2017

  • KTO WYPOCZYWAŁ

W bieżącym roku, w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2017”, Caritas Diecezji Siedleckiej zorganizowała wypoczynek letni dla 253 dzieci. Pomocą objęliśmy rodziny potrzebujące wsparcia, z terenu Miasta Siedlce, Gminy Parczew, rodzin zastępczych z pow. Siedleckiego, z dek. Grębkowskiego, Osieckiego i Suchożebrskiego, z Domu „Pod Kasztanami” w Siedlcach, parafii Ostrówki, Dołhobrody i Kosyń, Gminy Trzebieszów, Gminy Siedlce, Gminy Kotuń, Gminy Zbuczyn oraz rodzin dotkniętych skutkami przestępstw z terenu woj. mazowieckiego oraz lubelskiego, (CPI).

 

  • ORGANIZACJA

Wakacyjna Akcja Caritas to 6 turnusów wypoczynkowych: 2 w Zakopanem, 1 w Jurgowie i 3 w Ośrodku „Banderoza” w Głuchołazach. Turnusy były 10 lub 14-dniowe. Dzieci miały zapewniony: transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. W realizację WAC 2017 włączyło się 30 wolontariuszy. Kolonie Caritas Diecezji Siedleckiej były bezpłatne dla uczestników. Finansowanie pochodziło ze środków własnych Caritas, z zadań publicznych i od darczyńców.

 

  • BUDŻET

Źródła dofinansowania Wakacyjnej Akcji Caritas 2017

 

1. Dotacje na realizację zadań publicznych

194 854,00zł

a)

Urząd Miasta Siedlce: „Wakacyjna Akcja Caritas 2017”

(dotacja na 30 dzieci)

29 914,00 zł

b)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego”

(dotacja na 20 dzieci)

20 000 zł

c)

Urząd Gminy Parczew: zadanie pod nazwą – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z ternu gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2017

(dotacja na 15 dzieci)

11 000 zł

 

d)

 

 

 

 

f)

 

 

 

 

g)

 

 

 

 

h)

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości – Placówki Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej (woj. lubelskie i mazowieckie)

(dotacja 30 dzieci)

 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego RolnikówWypoczynek letni z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem z FSUSR

(dotacja 43 dzieci)

 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po uśmiech”.

(dotacja 50 dzieci)

 

Dom „Pod Kasztanami” w Siedlcach.

 

32 000 zł

 

 

 

32 250,00 zł

 

 

 

 

59 690,00zł

 

 

 

 

10 000,00zł

2. Wpłaty indywidualnych darczyńców

 26 580,00 zł

a)

Parafia św. Jana Pawła II w Siedlcach

6 000,00 zł

b)

Wpłaty i darowizny osób fizycznych

20 580,00 zł

3. Środki własne Caritas Diecezji Siedleckiej

54 869,42 zł

5. Wkład pracy wolontariuszy sprawujących opiekę nad dziećmi wyniósł:

     4 os. x 12 zł x 12 godz. x 10 dni = 5 760,00 zł

     3 os. x 12zł x 12godz.x 10 dni = 4 320,00zł

     3 os. x 12zł x 12 godz. x 10 dni = 4 320,00 zł

     5 os. x 12 zł x 12 godz. x 14 dni = 10 080,00 zł

     5 os. x 12zł x 12godz. x 14 dni = 10 080,00 zł

     5 os. x 12 zł x 12 godz. x 14 dni = 10 080,00 zł

     5os. x 12 zł x 12godz. x 10 dni = 7 200,00 zł

51 840,00 zł

 

Koszty Wakacyjnej Akcji Caritas 2017

 

Kategoria kosztów

Kwota

a)

Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku

166 708,00 zł

b)

Transport i opłaty parkingowe

54 325,00 zł  

c)

Zakup biletów wstępu

20 180,50 zł

d)

Materiały dydaktyczne

1 842,00 zł

e)

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej i obsługowej

23 085,34 zł

f)

Ubezpieczenie  

2 411,82 zł

g)

h)

i)

Leki 

Upominki dla dzieci

Pozostałe usługi

SUMA KOSZTÓW

762,75 zł

4 140,34 zł

2 847,67zł 

276 303,42 zł

 

I TURNUS

 

Data: 27 czerwca - 6 lipca 2017r.
Miejsce wypoczynku: Jurgów
Ilość dzieci: 28 z miasta Siedlce – parafia św. Teresy
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 4 os.
Opis: Wyjazd zorganizowany jest we współpracy z Parafią św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Przy organizacji turnusu czynnie pomagał Parafialny Zespół Caritas działający przy tej parafii. Dzieci wypoczywały w domu wczasowym w Jurgowie. W planie kolonii znalazły się zajęcia integracyjne, gry i zabawy kolonijne, zwiedzanie Zakopanego, wycieczki piesze szlakami TPN, zwiedzanie Rabki, Nidzicy i najbliższej okolicy. Dzieci korzystały
z atrakcji AquaParku w Zakopanem.

  • Turnus finansowany: ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Parafii św. Teresy od dzieciątka Jezus w Siedlcach.

 

II TURNUS
 

Data: 08 -17 lipca 2017r.
Miejsce wypoczynku: Głuchołazy, Ośrodek Banderoza, ul. Powstańców Śl. 23, 48-340 Głuchołazy
Ilość dzieci: 51 (20 z rodzin zastępczych z pow. siedleckiego, 30 z terenu miasta Siedlce, 1 dodatkowe)
Ilość opiekunów: 8
Opis: W wypoczynku wzięło łącznie 51 dzieci. Podczas turnusu przeprowadzone zostały dla dzieci zajęcia profilaktyczno-wychowawcze. Cały program skupiony był na realizacji celów wychowawczych, odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach pieszych i autokarowych, zwiedzili Nysę, Safarii Zoo w Czechach, Jaskinie na Pomezi oraz miasteczko Jesenik.  Na terenie ośrodka znajdowało się wiele atrakcji, z których korzystali bez ograniczeń, m.in. grota solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem. 

  • Turnus współfinansowany: ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Miasta Siedlce.

III TURNUS
 

Data: 19 lipca - 1 sierpnia 2017r.
Miejsce wypoczynku: Zakopane, Zofia Gawlak-Curuś, Oberconiówka 36,
Ilość dzieci: 37 (23 dzieci KRUS, 8 Dom Dziecka Siedlce, 6 śr. własne)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 5 + pielęgniarka
Opis: W tym okresie wypoczywało 37 dzieci z diecezji siedleckiej, w tym 23 dzieci objętych było dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Pozostałe dzieci to podopieczni Domu „Pod Kasztanami” w Siedlcach oraz dzieci z poszczególnych parafii diecezji siedleckiej. Ich pobyt został sfinansowany ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej. Program kolonijny przewidywał zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami TPN, zwiedzanie Zakopanego oraz okolic, korzystanie z atrakcji AquaParku i innych zajęć kolonijnych. W czasie turnusu realizowany był program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.


  • Turnus współfinansowany: ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Domu „Pod kasztanami” w Siedlcach)

 

IV TURNUS
 

Data: 29 lipca -11 sierpnia 2017r.
Miejsce wypoczynku: Głuchołazy, Ośrodek Banderoza, ul. Powstańców Śl.23, 48-340 Głuchołazy
Ilość dzieci: 50 (20 z dofinansowaniem z FSUSR, 30 CPI)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 5 + 2 specjalistów CPI
Opis: W tym turnusie wzięło łącznie 50 dzieci: 30 z terenu województw: mazowieckiego i lubelskiego diecezji siedleckiej, byli to beneficjenci Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających na terenie diecezji oraz 20 dzieci rolników z miejscowości Trzebieszów. Cały program skupiony był na realizacji celów wychowawczych, odbyły się zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Uczestnicy wzięli udział w wycieczkach autokarowych, zwiedzili Nysę, Złoty Stok oraz Błędne Skały. Na co dzień korzystali z atrakcji ośrodka, na którym znajdowała się Grota solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem. Dla grupy dzieci, z Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, codziennie prowadzone były zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, równolegle dla dzieci rolników organizowane były zajęcia zgodnie z program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

  • Turnus współfinansowany: ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

V TURNUS
 

Data: 12-25 sierpnia 2017r.
Miejsce wypoczynku: Zakopane, „U Zofii”, Oberconiówka 36, 34-502 Zakopane
Ilość dzieci: 51 (50 dzieci dofinansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) – dek. Grębkowski, Osiecki i Suchożebrski. , oraz 1 dziecko śr. własne Caritas Diecezji Siedleckiej.
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 8 + pielęgniarka
Opis: W ramach tego turnusu udział w koloniach wzięło 50 dzieci z dekanatów: Grębkowskiego, Osieckiego i Suchożebrskiego. Ich wypoczynek dofinansowanyzostał ze środków województwa mazowieckiego. W czasie kolonii organizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki turystyczne szlakami TPN (Dol. Białego, Sarnia Skała, Dol. Strążyska, Dol. Pięciu Stawów Polskich, Dol. Kościeliska ze Smoczą Jamą), zwiedzanie Zakopanego oraz okolic, dzieci miały okazję kąpieli w basenie geotermalnym na Polanie Szymoszkowej. W trakcie wypoczynku realizowany był program profilaktyczno-wychowawczy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promujący zdrowy styl życia poprzez zajęcia profilaktyczno-wychowawcze a także organizacja zawodów i rozgrywek sportowych.

  • Turnus współfinansowany: ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

VI TURNUS
 

Data: 14 – 23 sierpnia 2017r.
Miejsce wypoczynku: Głuchołazy, Ośrodek Banderoza, ul. Powstańców Śl.23, 48-340 Głuchołazy
Ilość dzieci: 37 ( 15 Gmina Parczew + 22 śr. własne Caritas – Parafia Kosyń, Dołhobrody i Ostrówki)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 6
Opis: Ostatni turnus zorganizowany był dla dzieci z gm. Parczew oraz poszczególnych parafii  diecezji siedleckiej. Dzieci podczas kolonii miały okazję wypoczywać w Ośrodku „Banderoza”. W ramach kolonii wzięły udział w wycieczkach turystycznych szlakami Parku Krajobrazowego Gór Opawskich z najwyższym szczytem Biskupia Kopa. Zwiedzili również Nysę, Jesenik oraz Safarii Zoo. Na co dzień korzystali z atrakcji ośrodka,  na którym znajdowała się Jaskinia Solna, wypożyczalnia rowerów, boiska sportowe, basen z ratownikiem. Dla uczestników prowadzone były zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, które wpłynęły na szybką integracje grupy.

  • Turnus współfinansowany: Turnus współfinansowany ze środków Gminy Parczew oraz śr. własnych Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Za pomoc w realizacji letniego wypoczynku pragniemy podziękować wszystkim instytucjom wspierających nasze działania, przede wszystkim wolontariuszom sprawującym opiekę nad dziećmi oraz kadrze pomocniczej. Dziękujemy również Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach oraz indywidualnym sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji naszej Akcji.

W ramach WAC 2017 realizowane były następujące projekty:

tl_files/gallery/caritas/loga/2siedlce_przyjazne_miasto.jpg

 
„Wakacyjna Akcja Caritas 2017”

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2powiat_siedlecki.png

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zstępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego

 
 

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2parczew_logo.png

 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2017r.

 

 

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2ministerstwo-sprawiedliwosci_logo.png tl_files/gallery/caritas/loga/2bona-fides_logo.JPG tl_files/gallery/caritas/loga/2cpi_logo.jpg

 
Organizacja wypoczynku letniego połączonego z programem terapeutyczno-
wychowawczym dla dzieci i młodzieży, będących beneficjentami CPI
na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.


tl_files/gallery/caritas/loga/2fssur.png

Zorganizowanie wypoczynku letniego w 2017 roku w formie kolonii, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego.

 

 

 

Mazowsze

Realizacja zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanym w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".