„Wakacyjna Akcja Caritas 2019” - podsumowanie

Wakacyjna Akcja Caritas 2020

9 turnusów, 431 uczestników, 39 wolontariuszy - wychowawców, 6 kierowników, 10 specjalistów prowadzących 271 godzin zajęć profilaktyczno – wychowawczych oraz miliony przeżyć i wspomnień. Tak liczbowo można podsumować “Wakacyjną Akcję Caritas”, która w roku 2019 odbyła się w Zakopanem, Biskupinie, Broku oraz Ptakach koło Nowogrodu.

 

Wakacje z siedlecka Caritas to wyjazdy pełne atrakcji, dobrej zabawy i odpoczynku w duchu chrześcijańskim. W roku 2019 przygotowanych zostało 9 turnusów – 5 w Biskupinie, 2 w Zakopanem oraz po jednym turnusie w Broku oraz Ptakach k. Nowogrodu. Uczestnicy kolonii byli rekrutowani głównie za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas. W ramach każdego turnusu zapewnione było zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, transport, bilety wstępu do odwiedzanych atrakcji, ubezpieczenie, materiały dydaktyczne i upominki. Opiekę nad uczestnikami sprawowała wykwalifikowana kadra.

 

Kolonie letnie, zorganizowane przez siedlecką Caritas, rozpoczęły się już 13 czerwca, gdzie podczas ponad 12-dniowego turnusu gościliśmy dzieci i młodzież polonijną z zaprzyjaźnionej Caritas Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi. Turnus odbył się ośrodku Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ptakach k. Nowogrodu. Przez różnego rodzaju wycieczki, warsztaty oraz zajęcia, rozbudzane było u uczestników szeroko rozumiane zainteresowanie Polską – jej kulturą, obyczajami i zabytkami. Zdobyta przez nich wiedza o kraju przodków z pewnością zaowocuje w przyszłości. Aktywnie zaplanowany odpoczynek dał uczestnikom możliwość regeneracji sił i poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, a wizyta w Polsce z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

 

Program wypoczynku na pozostałych turnusach skonstruowany był w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom różnorodność form spędzania czasu, w których znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, dyskoteki, wieczory filmowe czy konkursy talentów. Podczas wypoczynku nie zabrakło turnusów profilaktycznych, połączonych z edukacją zdrowotną i promocją zdrowego stylu życia. Odbywały się zajęcia z psychologiem oraz pedagogiem, którzy starali się przekazać dzieciom wiedzę z zakresu szkodliwości używania środków odurzających takich jak alkohol, narkotyki, papierosy czy dopalacze. Program opracowany na rzecz projektu miał za zadanie integrację dzieci, rozwinięcie ich kompetencji społecznych, zdolności emocjonalnych oraz nabycie zdolności podejmowania racjonalnych decyzji. Poprzez wspólne spotkania ze specjalistami w formie zabaw, pogadanek, dyskusji oraz indywidualnego wsparcia, przekazaliśmy dzieciom wiedzę o zdrowym stylu życia, wyborze odpowiedniej drogi życia i wartości, które pozwolą im na zrozumienie własnych odczuć i zmianę zachowań na lepsze.

 

Wypoczynek tak dużej grupy dzieci i młodzieży to ogromne koszty, sięgające ok. 500 tysięcy złotych. Środki na “Wakacyjną Akcję Caritas” pozyskane zostały dzięki akcji “Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”, darowiznom indywidualnych darczyńców, firm oraz dotacji publicznych na podstawie złożonych przez Caritas projektów. Ubiegłoroczne kolonie zostały dofinansowane m.in. dzięki projektom finansowanym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku, Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Miasta Siedlce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Urząd Miasta Parczew, a także Urzędy Gmin z województwa mazowieckiego. Dzięki temu dla rzeszy dzieci i młodzieży z terenu diecezji siedleckiej dziesięciodniowy pobyt na koloniach był bezpłatny.