Kto potrzebuje naszego wsparcia?

Pomoc dla Joanny Mikołajczuk

 

Joanna Mikołajczuk mieszka w Łosicach, ma 34 lata i od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD), w stopniu znacznym-porażenie kończyn dolnych i górnych. Nie mówi, nie chodzi, sama nie siedzi.

 

Pomimo niepełnosprawności wykorzystując do nauki specjalny program „WIWIK” (sprowadzony z Niemiec), ukończyła Liceum Ogólnokształcące potwierdzone Świadectwem Dojrzałości.

 

Joanna jest bardzo wrażliwą, utalentowaną z ogromnym poczuciem humoru osobą. Pisze wiersze, jeden z nich pt. „Miłość” został jako jednej z dwóch osób z Polski, wyróżniony i opublikowany wraz z jej biogramem, w antologii wierszy niepełnosprawnych dzieci z całego świata „BENEATH THE SURFACE” Sarah W. Blackstone, wydanej w Stanach Zjednoczonych w 1998 r.

 

Joanna uwielbia czytać książki, słuchać muzyki, interesuje się historią, literaturą, psychologią. Marzy o pisaniu książek, chciałaby studiować. Można z Nią  rozmawiać m. in. za pomocą Symboli Blissa.

 

Ze względu na bardzo zły stan fizyczny Asi, w 2006 roku została przeprowadzona pierwsza operacja wszczepienia stymulatora do głębokiej stymulacji móżdżku, która miała na celu leczenie spastyczności ruchów mimowolnych, a tym samym usprawnienie rąk, jak również istniała szansa aby Asia mogła zacząć mówić (z pomocą neurologopedy).

 

W niedługim czasie po operacji pojawił się Gronkowiec złocisty, zatem elektrody oraz stymulator zostały usunięte. Po poprawie stanu zdrowia Asi, przeprowadzona została kolejna operacja wszczepienia stymulatora, która przyniosła częściowo oczekiwane efekty, w postaci zmniejszenia bolesnych przykurczy.

 

Z powodu braku środków finansowych  na regularne ćwiczenia rehabilitacyjne, od dłuższego już czasu stan zdrowia Joanny znacznie się pogorszył. Asia bardzo cierpi z powodu ogromnego bólu całego ciała jaki towarzyszy Jej na co dzień; nie może spać, coraz trudniej jest Jej funkcjonować, a rodzicom coraz trudniej jest wykonywać pewne czynności, m. in. ubrać Joannę, przenieść na rękach do wanny czy na wózek.

 

Joanna potrzebuje zarówno regularnej rehabilitacji, jak i operacji m. in. bioder oraz kręgosłupa, aby mogła w miarę „normalnie” funkcjonować i aby mogła spełniać swoje marzenia.

 

Pani Joanna posiada utworzone subkonto w naszej organizacji, na które można przekazywać 1% podatku oraz inne darowizny. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BS Siedlce 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260

z dopiskiem „13413 - Mikołajczuk Joanna”.

Darowizna elektroniczna: "13413 - Mikołajczuk Joanna"
Minimalna kwota to 1 zł!

Kwota jest zbyt duża, aby przekazać ją poprzez płatności elektroniczne! Jeśli chcą Państwo tak hojnie wesprzeć działania Caritas prosimy o wpłatę na rachunek bankowy. Dziękujemy!

Wróć