Kto potrzebuje naszego wsparcia?

Pomoc dla Wiktorii Borkowskiej

Wiktoria urodziła się w 2015 roku z rzadką odmianą padaczki – zespołem Ohtahara z mikrodelecją chromosomu q10. Dodatkowe problemy dziewczynki to brak prawej nerki, zez zbieżny obuoczny i stan po wyłonieniu przetoki jelitowo – skórnej (stomia) spowodowany zrośniętym odbytem.

 

Ze względu na rodzaj swojej choroby, problemy z mową i postawą dziecko musi korzystać z cyklicznych wizyt w poradniach logopedycznych i rehabilitacyjnych oraz przyjmowania odpowiednich leków.

 

Wiktoria z powodu swojej niepełnosprawności wymaga stałej opieki, dlatego jej mama zrezygnowała z pracy zawodowej i zajmuje się córką. Tata jest kierowcą w piekarni. Rodzice w miarę możliwości starają się zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka, jednak koszty leczenia oraz wspomagania rozwoju edukacyjnego są bardzo wysokie – ok. 2500 zł miesięcznie.

 

Dziewczynka pomimo wielu problemów zdrowotnych i ogromu cierpienia, którego doświadcza od początku swojego życia jest bardzo radosna i komunikatywna. Rodzice Wiktorii proszą o wsparcie finansowe umożliwiające dziecku dalszy rozwój i kontynuację procesu usamodzielniania się.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej otworzyła specjalne subkonto, na którym zbierane są środki na leczenie i rehabilitację Wiktorii Borkowskiej. Każdy, kto zechce wesprzeć dziewczynkę, może przekazać 1% podatku (nr KRS 0000223111 z poniższym dopiskiem) lub wpłacić pieniądze na konto:

 

Caritas Diecezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/ Siedlce
PL 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260
z dopiskiem: "34715 – Borkowska Wiktoria"

 

Pomoc dla Wiktorii Borkowskiej

2020-10-01

Pomoc dla Wiktorii Borkowskiej

Zdjęcia: Archiwum prywatne Państwa Borkowskich

001
002
003
 

Darowizna elektroniczna: "34715 – Borkowska Wiktoria"
Minimalna kwota to 1 zł!

Kwota jest zbyt duża, aby przekazać ją poprzez płatności elektroniczne! Jeśli chcą Państwo tak hojnie wesprzeć działania Caritas prosimy o wpłatę na rachunek bankowy. Dziękujemy!

Wróć