Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Siedleckiej (dalej: „Administrator”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce  lub drogą e-mailową pod adresem: siedlce@caritas.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: Andrzejem Rybus-Tołłoczko, e-mail: rodo.siedlce@caritas.pl.

 

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.

Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora, a także przesłania Ci podziękowania za udzielone wsparcie. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników w związku z prowadzoną działalnością statutową lub gospodarczą. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Faktury

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

1%

Przetwarzanie odbywa się w celu podziękowania za wsparcie oraz w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1 % podatku, jeśli wesprzesz naszą działalność. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od momentu otrzymania danych osobowych z Urzędu Skarbowego.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 


Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

• Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;

• Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

 

Prowadzenie fanpage'y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage'y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage'y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page'u treściami, reakcjach na publikowane na fan page'u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page'u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage'a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

 

Pliki Cookies

Strona www.siedlce.caritas.pl została skonfigurowana w taki sposób, aby nie zapisywać plików cookies na komputerach osób, które przeglądają jej zawartość.

 

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Ujawniamy Twoje dane osobowe:

 1. PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w tym bankom obsługującym płatności,
 2. SkyCash Poland S.A. Rondo ONZ 1 p.29, 00-124 Warszawa
 3. Facebook,
 4. Instagram,
 5. Twitter,
 6. YouTube,
 7. Programy księgowe.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
 • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

Obowiązek informacyjny dla osób, które wspierają działania Caritas Diecezji Siedleckiej

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Siedleckiej (dalej: „Administrator”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce  lub drogą e-mailową pod adresem: siedlce@caritas.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzamy dane osobowe w celu koordynacji działań pomocowych w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym m.in. rozdysponowaniem miejsc noclegowych, zapewnieniem osób chcących udzielić pomocy – art. 6 ust. 1 lit. e RODO – dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Dane osobowe  mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc zgłosić się jako osoba udzielająca pomocy.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowiązek informacyjny dla osób, które potrzebują pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Siedleckiej (dalej: „Administrator”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce  lub drogą e-mailową pod adresem: siedlce@caritas.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci niezbędnej pomocy w związku z obecną sytuacją na Ukrainie, w tym przydzielenia miejsc noclegowych oraz zapewnienia pomocy medycznej  – art. 6 ust. 1 lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres koordynacji działań pomocowych. Ponadto przetwarzamy Twój wizerunek na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Dane osobowe  mogą pochodzić od stron trzecich, w tym od innych podmiotów włączających się w działania pomocowe.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym do organów administracji publicznej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł udzielić niezbędnej pomocy.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowiązek informacyjny dla osób, które potrzebują pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej w języku ukraińskim

 

В зв'язку з опрацюванням персональних даних інформуємо:

 

1.  Адміністратором персональних  даних є Карітас Дієцезії (Caritas Diecezji), міста Шєдліце ( далі як " Адміністратор "), зі штабом: вулиця Будовляна 1, 08 - 110 м. Шєдліце.

З Адмінімтратором можна сконтактуватися   в письмовій  формі, за допомогою почти традиційної,  за адресою : вул. Будовляна 1, 08 - 110, м. Шєдліце, або шляхом електронної почти, е - мейл, за адресою: siedlce@caritas.pl.

2. Адміністратором було  призначено Інспектора Захисту  Даних - Андрія Рибус - Толлочко, з яким можна сконтактуватися за електронною  адресою: rodo.siedlce@caritas.pl.

3. Персональні дані опрацьовуються на підставі розпорядження Європейського Парламенту та Ради (UE) 2016/679 з дня 27 квітня 2016 року, в справі захисту осіб фізичних, в зв'язку з опрацюванням персональних даних і в справі вільного потоку таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE ( загальне розпорядження про захист даних).

4. Ми обробляємо Твої персональні дані з ціллю надання Тобі необхідної допомоги в зв'язку з заістнілою ситуацією в Україні. Це  надання місць для ночівлі, а також забезпечення медичною допомогою - п.6, розп. 1 літ. ( d. RODO) та п. 9, розп. 2 літ. (d RODO). Персональні дані будуть оброблятися весь період координації допоміжних дій. Окрім того ми обробляємо Твій образ на підставі п. 81, розп. 2 ухвали з дня 4 лютого 1994 року про авторське право і  суміжне право.

5. Персональні дані можуть виниктути  від третіх сторін, також від інших предметів, котрі можуть втручатися в діяльність з надання допомоги.

6. Адміністратор не має наміру  переказувати дані до осіб третіх, або міжнародній  організації.

 7. Адміністратор передаватиме персональні дані іншим юридичним особам на підставі закону,  в тому числі  до відповідних органів державного управління та на підставі укладених договорів доручення опрацювання даних персональних, в тому числі постачальникам телеінформаційних послуг.

8. Особа, дані котрої стосуються, має право доступу  до  персональних даних, на вимогу від адміністрації, їх спростування, видалення або обмеження обробки, а також право до внесення заперечення проти опрацювання, та право до перенесения даних, згідно з правилами.

9. Скаргу на діяльність Адміністратора можна   подати до  Президента Офісу Захисту  Даних Персональних.

10. Надання персональних даних є необхідним, для того, щоб Адміністратор міг надати необхідну допомогу.

11. Адміністратор не забезпечує автоматичне прийняття рішень.