Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO, przekazujemy Państwu następującą informację:

 

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce.

 

2. Inspektor ochrony danych

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz możliwości korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail rodo.siedlce@caritas.pl lub korespondencyjnie pod adresem, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane:

1) w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Caritas Diecezji Siedleckiej,

2) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO),

3) w celu zawarcia i wykonania umowy związanej z usługami Caritas Diecezji Siedleckiej (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

4) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas Diecezji Siedleckiej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa min. przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów prawa pracy i innych obowiązujących (art. 6 ust 1 lit c RODO),

5) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust 1 lit f RODO).

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Caritas Diecezji Siedleckiej; mogą nimi być także podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

 

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich (więcej informacji w klauzulach informacyjnych).

 

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji wyznaczonych celów. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresów ustalonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Powierzając dane osobowe Caritas Diecezji Siedleckiej mogą Państwo skorzystać z następujących praw.

1) prawo do dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

5) prawo do usunięcia danych,

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, www.uodo.gov.pl

7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

8) prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

8. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem koniecznym do realizacji wyznaczonych celów.