Pomoc dla seniora

 

„Pomoc dla seniora” – to nowa akcja pomocowa Caritas Polska zainicjowana w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą grupę podopiecznych organizacji. 

 

Na start akcji Caritas Polska przeznacza milion złotych z własnych środków, jednocześnie apelując do Państwa o wpłaty, które pozwolą dalej pomagać najbardziej potrzebującym seniorom.

Jak pomagamy?

W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa nastąpił problem z zakupem żywności przez osoby starsze. Część seniorów w związku z epidemią woli nie wychodzić ze swoich mieszkań, a w wielu sklepach brakuje podstawowych produktów.

 

Caritas Polska zapewni seniorom pomoc żywnościową  zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki), wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład opiekę psychologiczną.

 

Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym, gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom: specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów, itp.). Dodatkowe wsparcie ze strony Caritas Polska ma na celu zwiększenie zasięgu udzielanej pomocy.

Pomagamy Bezpiecznie

SMS o treści SENIOR

na numer 72052

(2,46 zł z VAT)

 
 

Przelew Bankowy:

Numer konta do wpłat tradycyjnych:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

CARITAS POLSKA
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

#PomocDlaSeniora w Diecezji Siedleckiej

25 tysięcy złotych - taką kwotę otrzymała Caritas Diecezji Siedleckiej od Caritas Polska na zakup produktów spożywczych do paczek dla najuboższych seniorów, na ugotowanie im ciepłych posiłków oraz zapewnienie maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji dla wolontariuszy, którzy im pomagają.


1) Paczki żywnościowe dla seniorów

Otrzymane środki służą zakupowi żywności i przygotowaniu paczek żywnościowych, które to trafiają do mieszkańców w podeszłym wieku w diecezji siedleckiej poprzez Parafialne Zespoły Caritas.


2) Ciepłe posiłki dla seniorów

Ciepłe posiłki dostępne są dla seniorów w Białej Podlaskiej - przygotowują je instruktorzy i kierownik Caritas Diecezi Siedleckiej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. Kierowcy zaś razem z wolontariuszami rozwożą je po mieście w kilkudniowych odstępach czasowych (gorący posiłek, z uwagi na skalę działania i wielu potrzebujących, nie może być dostarczany codziennie).

3) Bezpieczeństwo wolontariuszy

Część środków została przeznaczona na środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji) dla wolontariuszy biorących udział w całej akcji #PomocDlaSeniora, aby mogli bezpiecznie świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym.