...bo każde dziecko potrzebuje Skrzydeł

Stona programu SkrzydłaMISJA PROGRAMU

 

Pomoc dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by mogły:

 • zjeść ciepły posiłek w szkole;
 • mieć swoje przybory szkolne;
 • uczyć się z podręczników;
 • chodzić w nowej odzieży;
 • rozwijać zdolności językowe;
 • pobierać korepetycje;
 • uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach, dzięki zapewnionemu transportowi, opiece i biletom wstępu;
 • czuć się dobrze wśród rówieśników w szkole, w rodzinie i na podwórku.

Program „Skrzydła” obejmuje dzieci z Diecezji Siedleckiej:

 • w roku 2018 - 29 dzieci
 • w roku 2017 - 76 dzieci
 • w roku 2016 - 61 dzieci
 • w roku 2015 - 34 dzieci
 • w roku 2014 - 12 dzieci

HISTORIE

 

Maciej to ambitny uczeń. Bardzo dobrze czyta i biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli. Ponadto bierze aktywny udział w zajęciach. Jest samodzielny i zdyscyplinowany. Wychowuje się w niepełnej rodzinie. Jego tata zmarł. Mama wychowuje samotnie piątkę chorowitych dzieci. Z całą pewnością udział w programie pomógł nie tylko Maćkowi, ale i mamie, która po śmierci męża przeżyła załamanie nerwowe. Okazana pomoc dała nadzieję na lepsze jutro i chociaż w małym stopniu zniwelowała barierę społeczną.

 

Magdalena jest uczennicą muzycznie uzdolnioną. Gra na skrzypcach. Dzięki wsparciu na bieżąco zakupywane były dla niej potrzebne obuwie i odzież, a także pomoce szkolne. Chętniej brała udział w wielu konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Dofinansowanie wzmocniło motywacje do nauki. Dziewczynka stała się bardziej pewna siebie.

 

Dominik to uczeń bardzo żywy, ruchliwy. Ma bogata wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne. Pisze starannie. Zauważa się jego zdolności do działań informatycznych. Wychowuje się w siedmioosobowej rodzinie. Objęcie programem przyczyniło się do lepszych warunków życia i przygotowania do szkoły. Chłopiec chętniej chodzi do szkoły i jest bardziej otwarty na kontakty z rówieśnikami.

 

Alicja jest uczennicą zdolną, osiągającą wysokie wyniki w nauce. Ala jest pomocna i koleżeńska w kontaktach z rówieśnikami. Angażuje się w życie szkoły, klasy i parafii. Gra na gitarze, śpiewa w scholii, rysuje. Wychowuje się w siedmioosobowej rodzinie. Udział w programie zwiększył motywację do nauki i zaangażowania w szkole.

 

Patrycja - uprawia sport i lubi gotować. W rodzinie występuje trudna sytuacja materialna i finansowa. Mama sama wychowuje Patrycję i druga córeczkę. Uczestnicząc w programie Patrycja zwiększyła swoja samoocenę i stała się bardziej otwarta na współpracę z rówieśnikami.

 

Damian - uczeń posiadający szczególne zainteresowanie historią. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Należy do sześcioosobowej rodziny, w której jest trudna sytuacja materialna i lokalowa. Udział w programie Skrzydła umożliwił zaspokojenie podstawowych potrzeb odzieżowych oraz pomocy szkolnych, co zaowocowało większą otwartością na rówieśników.

KONTAKT

 

Ogólnopolska strona programu „Skrzydła”: www.skrzydla.pl

Darowizna on-line

Program Skrzydła mogą Państwo wesprzeć również za pośrednictwem elektronicznych płatności internetowych.

 

DotPay

Darowizna na program Skrzydła
 
Kwota: PLN

 

Podziękowania za wsparcie