Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Siedlcach

 

MISJA

 

Celem działalności Świetlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia. Wychowawcy kształtują właściwe postawy społeczne uczestników obejmując ich, w czasie wolnym od szkoły, opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Dzieci nabierają tu pewności siebie, uczą się asertywności i empatii. Mogą odkryć swoje uzdolnienia. Świetlica to miejsce wesołe i pełne ciepła.

 

ZADANIA ŚWIETLICY

 

Świetlica ma w odniesieniu do dzieci wiele zadań. Przede wszystkim pomaga im w nauce. Każdego dnia dzieci mają do odrobienia pracę domową i kiedy pojawiają się trudności szkolne, mogą liczyć na fachową pomoc. Wyrównywane są ich zaległości w nauce. Dzieci uczą się tu również języków obcych.

 

Po zajęciach mają zapewnione rozwijające zabawy. Każdego dnia mogą zająć się czymś innym. Podczas zabaw uczą się postawy fair play, współpracy z innymi, troski o swoich kolegów, reakcji na sukces i porażkę. Wzmacniają umiejętności komunikacji, szacunku do bliźnich. Rozwijają również sprawność fizyczną podczas m.in. gier zespołowych, zabaw zręcznościowych, nauki pływania, tenisa stołowego.

 

Kolejnym zadaniem jest rozwijanie ich zainteresowań. Umożliwiają to zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne i informatyczne prowadzone przez specjalistów. Dzieci biorą udział w imprezach kulturalnych np. w koncertach, wystawach. Każde z nich ma indywidualne potrzeby i wychowawcy to rozumieją. Dają im możliwości wyboru i zaangażowania się w to, co sprawia im największą przyjemność. Dzieci próbują również nowych zajęć, eksperymentują i zdobywają różnorodne umiejętności.

 

Zajęcia profilaktyczne i z psychologiem uczą sztuki życia. Dzieci dzięki takim spotkaniom nabywają nowe doświadczenia i kształtują prawidłowe postawy. Wiedzą, jak radzić sobie ze stresem, jak okazywać emocje, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. To bardzo praktyczne i przyda się w ich dalszym rozwoju.

 

Dzieci rozwijają kulturę osobistą. Uczą się zasad zachowania przy stole. Potrafią sprzątać po sobie. Dbają o wygląd placówki. Oprócz tego kształtują swoją duchowość poprzez codzienną modlitwę.

 

Podopieczni mają zapewniony podwieczorek, dzięki czemu są wesołe i pełne energii.

 

Świetlica współpracuje z rodzinami dzieci i instytucjami tj. szkołą, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi.

METODY PRACY

 

Zajmujący się dziećmi wychowawcy, specjaliści i wolontariusze w codziennym życiu dają im przykład, tak jak rodzice. Dbają o to, by odnosiły się do siebie i innych z należytym szacunkiem, wrażliwością na potrzeby i problemy. Uczą ich zaradności. Korzyść jest obustronna. Dzieci również obdarowują swoich przełożonych: energią, radością, ufnością.