Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sokołowie Podlaskim

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sokołowie Podlaskim

ul. Lipowa 5, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. kom.: 571 232 780

e-mail: sokolow.oppp@caritas.pl