Udziel wsparcia

Aby wesprzeć program „Otwarty Horyzont” należy:

 

1. Zapoznać się z Regulaminem Programu:

2. Pobrać odpowiedni druk deklaracji:

3. Wypełnić druk i odesłać na adres:

  • Caritas Diecezji Siedleckiej
    ul. Budowlana 1
    08-110 Siedlce

4. Wpłacić deklarowaną kwotę na podany w druku numer konta.

  • Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji Caritas wyśle do Państwa list potwierdzający udział w Programie oraz informacje o dziecku, które zostało objęte wsparciem.

 

Z serca dziękujemy za okazane wsparcie!