Wakacje z Caritas Diecezji Siedleckiej 2015

ORGANIZACJA

 

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2015” zaplanowała wypoczynek letni dla około 230 dzieci z terenu diecezji siedleckiej (południowo-wschodnie Mazowsze i północna Lubelszczyzna). Dzieci pochodzą z rodzin niezamożnych i wielodzietnych, również takich, które potrzebują szczególnej uwagi i troski ze względu na trudności w prawidłowym funkcjonowaniu. Wakacyjna Akcja Caritas realizowana będzie w formie 7-dniowych, 10-dniowych i 14-dniowych turnusów wypoczynkowych. Opiekę nad dziećmi będzie sprawowało 27 wolontariuszy. W tym roku zaplanowano 3 turnusy w Zakopanem, jeden w Jurgowie oraz jeden w okolicach Łomży w ośrodku wypoczynkowym prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

OPIEKA I ATRAKCJE

 

Zapewniamy dzieciom wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, bilety wstępu oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. Tegoroczny program kolonijny przewiduje prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, które umożliwią integrację grupy, rozwijanie kompetencji społecznych i pozytywne wzmacnianie zdolności emocjonalnych u dzieci, które potrzebują większego wsparcia z zewnątrz. W ramach wypoczynku zaplanowano wycieczki połączone ze zwiedzaniem Zakopanego, Tatrzańskiego Parku Krajobrazowego, Morskiego Oka, Kasprowego Wierchu, Doliny Kościeliskiej oraz wyjścia na basen. Dzieci wypoczywające w Ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach koło Łomży będą zwiedzały jej okolice, wybiorą się do kina i na basen.

I TURNUS W JURGOWIE

 

Pierwszy turnus rozpoczyna się już 2 lipca w Jurgowie i będzie trwał do 12 lipca. W wypoczynku udział weźmie 30. Dzieci z terenu Miasta Siedlce. Kolonie zorganizował Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Teresy od Dzieciatka Jezus w Siedlcach– przy ogromnym zaangażowaniu Pani Moniki Pawlik. Dzieci będą przebywały w ośrodku wypoczynkowym w Jurgowie. Jurgów, to wieś spiska położona w Gminie Bukowina Tatrzańska. Plan kolonii to także aktywny wypoczynek. Przewidziane są zabawy i gry kolonijne oraz wspólna integracja. Koloniści będą mieli okazję zobaczyć i zwiedzić: Zakopane, Rabkę, Nidzicę, wybiorą się na Czarną Górę, Dolinę Kościeliską oraz Dolinę Chochołowską.

II TURNUS W ZAKOPANEM

 

Drugi turnus odbędzie się w Zakopanem w dniach: 06 – 15 lipca i weźmie w nim udział 50 dzieci. Pobyt 40 kolonistów z dekanatów: domanickiego, zbuczyńskiego, suchożebrskiego i siedleckiego, dofinansowany został z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Wakacje po uśmiech”. Kolejne 10 dzieci pochodzi z terenu gminy Parczew, których wypoczynek sfinansowany został ze środków Gminy Parczew.

III TURNUS W ZAKOPANEM

 

Następny zaplanowany turnus wypoczynkowy w Zakopanem odbędzie się w terminie 16 – 25 lipca. Weźmie w nim udział 40 dzieci, w tym 20 z terenu Miasta Siedlce – dotacja Urzędu Miasta Siedlce oraz 20 z rodzin zastępczych pochodzących z powiatu siedleckiego, których pobyt sfinansuje Starostwo Powiatowe w Siedlcach.


IV TURNUS W ZAKOPANEM

 

W okresie 26 lipca – 8 sierpnia odbędzie się ostatni turnus wypoczynkowy w Zakopanem, na którym wypoczywać będzie 45 dzieci rolników z Trzebieszowa i dekanatu międzyrzeckiego. Wypoczynek współfinansowany będzie przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Podczas turnusu będzie prowadzony program dotyczący promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

V TURNUS W MIEJSCOWOŚCI PTAKI

 

Piąty turnus wypoczynkowy odbędzie się w dniach 29 lipca – 11 sierpnia w Ośrodku Caritas Bliźnim, prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. W czasie jego trwania, przez 7 dni, wypoczywać będzie 42 dzieci z dekanatów: janowskiego i terespolskiego, których pobyt zostanie pokryty ze środków Caritas Diecezji Siedleckiej oraz 17 dzieci z Białorusi, których wypoczynek dofinansowany został z Ministerstwa Edukacji Narodowej.


FINANSOWANIE

 

W czasie trwania Wakacyjnej Akcji Caritas dzieci biorą bezpłatny udział w wypoczynku, finansowanie poszczególnych turnusów pochodzi z realizacji zadań publicznych oraz środków własnych Caritas, czyli wpłat darczyńców, akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz kampanii „Kilometry Dobra”.