Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Węgrowie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Węgrowie

ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

tel. kom.: 571 232 788

e-mail: wegrow.oppp@caritas.pl