Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

„Świeca, która tworzy polską Wigilię”

 

Wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży – to główny cel Caritas Diecezji Siedleckiej, podczas tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece Caritas już od 29 lat zmieniają oblicze dzieciństwa naszych młodszych braci, najbardziej dotkniętych ubóstwem. Wierzymy, że i teraz, razem z Państwem, będziemy szerzyć dobro na świecie.

 

Na czym polega akcja?

 

Caritas w całej Polsce i zagranicą rozprowadza świece, które zapala się w Wigilię Bożego Narodzenia. Dochód przeznaczany jest na różnorodne projekty i działania na rzecz dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie i poza nią.

 

Jak wyglądały początki akcji?

 

Pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zrodził się w Ośrodku Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach w 1993 roku na zebraniu dyrektorów Caritas Diecezjalnych. W szybkim tempie pomysł zamienił się w nieodłączny symbol polskiej Wigilii, a miliony polskich dzieci w burzliwych czasach przemiany systemowej zaczęły otrzymywać pomoc za pośrednictwem rozwijających się Caritas Diecezjalnych. Od 1996 roku 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dla dzieci żyjących w najuboższych krajach świata, w ostatnich latach są to dzieci – ofiary wojny syryjskiej i irackiej. Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja. Inicjatywa corocznie spotyka się z życzliwym odzewem.

 

Świece w diecezji siedleckiej w 2022 roku

 

Organizacja zamówiła świece w kształcie walca w kolorze granatowym (małe, średnie i duże) oraz świece okolicznościowe – złote w kształcie szopki betlejemskiej. Są one rozprowadzane we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.

 

Jak można się włączyć w akcję?

  • Zachęcamy do zakupu świecy w dowolnym kościele diecezji siedleckiej.
  • Inną formą wsparcia jest przelew bankowy - można wesprzeć dowolną kwotą konto Caritas Diecezji Siedleckiej 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „WDPD 2022”.

 

Na co przeznaczymy zebrane w 2022 roku środki?

 

Zebrane fundusze przeznaczone będą na organizację kolonii letnich dla dzieci w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas” oraz na inne wyjazdy dla dzieci.

 

Zapraszamy serdecznie i już teraz dziękujemy za Państwa wrażliwe serce!