MISJA WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego istnieją dla Państwa, po to, by ograniczać skutki niepełnosprawności i aktywizować niepełnosprawnych zaopatrując ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Dotknięcie niepełnosprawnością jest sytuacją kryzysową. Im szybciej potrzebująca osoba otrzyma pomoc, tym szybciej powróci do aktywności społecznej i zawodowej oraz uniknie schorzeń wtórnych. Wypożyczalnie uzupełniają działania ustawowe oferowane przez państwo. Dzięki Caritas zmniejsza się czas oczekiwania na sprzęt.


DOSTĘPNY SPRZĘT

 

Wypożyczyć można: łóżko rehabilitacyjne, materac przeciwodleżynowy, rotor/rower rehabilitacyjny, kulę/laskę, akcesoria rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, podnośnik wannowy, pionizator, chodzik łokciowy, siedzisko wannowe, krzesło toaletowe, chodzik, balkonik. Należy upewnić się w danej wypożyczalni, jaki sprzęt jest aktualnie dostępny.

JAK PRACUJEMY?

 

W ramach programu działają 5 wypożyczalni: w Białej Podlaskiej, w Siedlcach, w Parczewie, w Radzyniu Podlaskim a od niedawna we Włodawie. Dane teleadresowe, kontakt do pracowników oraz godziny pracy można znaleźć: kontakt tutaj.


JAK UZYSKAĆ POMOC?

 

Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się w wybraną wypożyczalnią: kontakt tutaj. Wypożyczalnia oferuje pomoc mieszkańcom diecezji siedleckiej (zarówno na terenie województwa mazowieckiego jak i lubelskiego). Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych znajduje się w każdej z wypożyczalni. By uzyskać informację, jaki sprzęt jest dostępny w danym momencie, najłatwiej zadzwonić bezpośrednio do wybranej wypożyczalni. Jeśli sprzętu potrzebuje więcej osób, należy wpisać się na listę oczekujących.

 

Kto może skorzystać z Wypożyczalni:

1. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a utraciły sprawność organizmu (np. w wyniku wypadku czy urazu), są w okresie diagnozowania i które mają konieczność korzystania z wymienionego sprzętu rehabilitacyjnego. Muszą one przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

Podstawą udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy osobą działającą w imieniu Wypożyczalni, a Wypożyczającym, która szczegółowo określa zakres zobowiązań każdej ze stron umowy. Przy podpisywaniu umowy użyczenia należy przedłożyć dowód tożsamości osoby wypożyczającej sprzęt oraz dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.

Sprzęt użyczany jest nieodpłatnie na czas określony – 4 miesięcy.

Wypożyczający jest zobowiązany używać sprzęt w sposób odpowiedni i zgodny z jego przeznaczeniem oraz dbać o niego w czasie trwania umowy i oddać go w stanie nie pogorszonym.

CHCESZ POMÓC?

 

Wspomóc działania wypożyczalni można w różny sposób:

  • Wpłacić darowiznę na konto siedleckiej Caritas Bank Spółdzielczy O/Siedlce
    PL 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010 z dopiskiem „WSR – wybrana miejscowość” (np. „WSR – Siedlce).
  • Podarować nowy lub używany sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze kontaktując się z osobą pierwszego kontaktu:
    Anna Gawron, tel. kom: 513-077-966
  • Dokonać płatności on-line

KTO FINANSUJE WYPOŻYCZALNIE?

 

Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego siedleckiej Caritas działają od 2006 roku. Są finansowane ze środków własnych siedleckiej Caritas, czyli wpłat od darczyńców indywidualnych i firm. WSR w Siedlcach jest wspierana finansowo przez Miasto Siedlce i Powiat Siedlecki.