Zgłoś dziecko do programu

Aby zgłosić dziecko do Programu Stypendialnego należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem danego Programu.
  2. Wypełnić odpowiedni wniosek o objęcie wsparciem.
  3. Wypełniony wniosek przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do Caritas Diecezji Siedleckiej

 

"SKRZYDŁA"

Niezbędne dokumenty:

 

"DWA TALENTY"

Niezbędne dokumenty:

 

Diecezjalny Koordynator Funduszy Stypendialnych: