Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Podaruj kroplę miłości! – Zostań honorowym krwiodawcą

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w stałą praktykę oddawania krwi w ramach kampanii „Podaruj kroplę miłości”. Przy Caritas rozpoczyna również swoją działalność Klub Krwiodawstwa Caritas, skierowany do pracowników oraz wolontariuszy organizacji.

 

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

 

 

Oddanie „kropli krwi” to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary - często traconej w wyniku choroby; to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. Pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej, włączając się w działanie klubu, dają przykład i zachęcają, by również inni zaangażowali się w to piękne dzieło. Tak uczył nas Święty Jan Paweł II. To niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie!

 

 

PATRONAT NAD KAMPANIĄ „Podaruj kroplę miłości”

 

 • patronat Narodowego Centrum Krwi
 • patronat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • patronat Centrum Zdrowia Dziecka
 • patronat Instytutu Kardiologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • honorowy patronat nad kampanią objęli: Kard. Kazimierz Nycz, Abp Henryk Hozer, Bp. Józef Guzek oraz Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU

               

 1. Należy wypełnić wewnętrzny kwestionariusz Caritas (załącznik), jako deklarację przystąpienia do Klubu Krwiodawstwa Caritas.
 2. Wypełniony kwestionariusz należy wysłać na adres mailowy: pwojdat@caritas.pl.
 3. Następnie każdy zainteresowany otrzyma informację potwierdzającą zapisanie do Klubu.
 4. Lista członków Klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej Caritas - http://siedlce.caritas.pl/index.php/podaruj-krople-milosci.html
 5. Krew można oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa. Następnie należy podać datę oddanej krwi i jej ilość, poprzez informację mailową lub sms. Będzie to niezbędne do dalszej promocji i statystyki.
 6. Podczas pobierania krwi warto zrobić sobie zdjęcie i przesłać je na ww. adres mailowy – posłuży ono do promocji akcji.
 7. Osoby, które potrzebują krwi, mogą zgłaszać zapotrzebowanie pod adres mailowy: pwojdat@caritas.pl. Informacja dotrze do wszystkich klubowiczów.

 

WARUNKI ODDAWANIA KRWI

 

 • masz 18-65 lat i posiadasz dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),
 • ważysz powyżej 50 kg,
 • nie chorowałeś na żółtaczkę,
 • czujesz się zdrowy,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała

 

CO MOŻNA PRZEKAZAĆ W CENTRUM KRWIODAWSTWA

 

 • krew pełną (450 ml): co 8 tygodni (kobiety 4 razy, mężczyźni 6 razy w ciągu roku ); pobieranie krwi pełnej trwa średnio od  6 do 10 minut,
 • osocze metodą plazmaferezy automatycznej (600 ml): co 2 tygodnie, nie częściej niż 20 razy w ciągu roku; zabieg przy użyciu separatora (3 – 4 cykle) trwa około 30-40 minut,
 • płytki krwi (300 ml lub 500 ml): co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w ciągu  roku; zabieg przy użyciu separatora (6 – 8 cykli) trwa około 50-60 minut.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

 

 

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/index.php?m=article&s=show&aid=49&uinfo=Kto_nie_moze_oddac_

 

 

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

 

 

Warto pamiętać, iż każdy, kto oddaje krew, może na koniec roku wziąć zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa. Oddając krew, można odliczyć od podatku kwotę wystawioną na zaświadczeniu. Obecnie za 1 litr oddanej krwi można odliczyć 130 zł (są to niecałe 3 pobrania). Oddając krew można również wziąć zaświadczenie w punkcie pobrań. Wówczas przysługuje również pracownikowi lub osobie oddającej krew dzień wolny w pracy lub szkole

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA - W SIEDLCACH

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – W ŁUKOWIE

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – WE WŁODAWIE

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

 

Wróć