Ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty
na dostarczenie sprzętu komputerowego
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na: Zakup sprzętu komputerowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Kisielanach, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumencie: Informacja o Wyborze Oferty.

 

Ogłoszenie

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza do składania ofert na dostarczenie
sprzętu komputerowego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: upietrasik@caritassiedlce.pl 
do dnia 08.03.2023r. do godz. 16.00, w tytule wpisując:
OFERTA KOMPUTERY DLA WTZ.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami. Szczegółowe informacje znajdują się w Zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej.

 

Do pobrania: Zapytanie ofertowe, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

Informacja uzupełniająca

W dniu 07.03.2023 r., zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego w następującym zakresie:

  1. Czy Zamawiający dopuszcza pakiet biurowy  MS Office w aktualnie dostępnej wersji 2021?
  2. Czy Zamawiający dopuszcza w laptopach system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 w wersji Home?

W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż:

  1. Dopuszcza pakiet biurowy MS Office w wersji 2021.
  2. Dopuszcza system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 w wersji Home.

 

Flaga Ukrainy Logo - Pomoc dla Ukrainy

Nie ma dostępnych aktualności.

Siedlce: Poszli z Jezusem Drogą Krzyżową

Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej i Profilaktyczno-Wychowawczej w Siedlcach z opiekunami, prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej, wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zorganizowano ją 24 marca 2023 r. w siedleckiej katedrze przy ul. Bpa I. Świrskiego.

Więcej...

Siedlce: Umyjesz się i zrobisz pranie za darmo

Przy ul. Świętojańskiej 4 w Siedlcach można bezpłatnie skorzystać z łaźni i pralni. Caritas Diecezji Siedleckiej poprzez Centrum Integracji Społecznej i Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas od marca br. przejęło i rozszerzyło działania, które realizowało Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda.

Więcej...

Rodzina Rodzinie. Caritas Polska rozszerza pomoc dla Ukrainy

Ponad rok od wybuchu wojny Ukraińcy, którzy pozostali w swoim kraju, często znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji – pozbawieni dachu nad głową, pracy, podstawowych produktów, cierpią także z powodu blackoutów. W 2023 roku Caritas Polska obejmie bezpośrednią pomocą gotówkową w ramach programu Rodzina Rodzinie kolejnych 500 najbardziej potrzebujących rodzin w regionie Charkowa. Przedstawiamy historie rodzin dotkniętych wojną, które już teraz otrzymują wsparcie ze strony Caritas.

Więcej...

Diecezja siedlecka: Trwa „Jałmużna Wielkopostna 2023”

Caritas Diecezji Siedleckiej zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną „Jałmużna Wielkopostna”. Zakupując baranka z białej czekolady, paschalik czy też składając ofiarę do „Skarbonki Miłosierdzia” lub wyposażając „Torbę Charytatywną”, można pomóc najbardziej potrzebującym.

Więcej...

Diecezja siedlecka: Wesprzyj ubogich żywnością

Żywność z długim terminem przydatności będą zbierać w sklepach diecezji siedleckiej 17 i 18 marca 2023 r. wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej. Organizacja zachęca, aby razem z nimi włączyć się w XXII edycję ogólnopolskiej zbiórki „Tak, POMAGAM!”. Akcja ma za zadanie zapewnić osobom ubogim i seniorom wsparcie żywnościowe przed Wielkanocą.

Więcej...

Caritas: Informacja o zamknięciu subkont

Caritas Diecezji Siedleckiej uprzejmie informuje o zamknięciu wymienionych poniżej subkont.

Więcej...

Biała Podlaska: Praktyki drogą do sprawności

Sprawdzają się na stanowisku asystenta krawcowej, florysty, serwisanta czy starszego rzemieślnika. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 15 w Białej Podlaskiej, coraz chętniej podejmują praktyki zawodowe, wzbogacające ich doświadczenie i będące urozmaiceniem zajęć w placówce. Do dziś wzięło w nich udział 5 osób, a chętnych jest więcej niż miejsc.

 

Więcej...

Syria i Turcja: Caritas Polska przystępuje do długofalowej pomocy po trzęsieniu ziemi

Po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego uderzyło w Turcję i Syrię, Caritas Polska zebrała dla poszkodowanych 11 mln zł od polskich darczyńców. Potrzeby są nadal ogromne – w samej Syrii ponad 900 tys. ludzi pozostaje bez dachu nad głową. Po przekazaniu pierwszych transz niezbędnej pomocy żywnościowej, medycznej i humanitarnej przygotowujemy się do długofalowego wspierania Syryjczyków w zapewnieniu im schronienia i odbudowie ich kraju.

Więcej...